info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 177
camera_alt กิจกรรมผลงาน
กิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [28 กรกฎาคม 2564]
การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [12 พฤศจิกายน 2563]
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [5 พฤศจิกายน 2563]
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [16 กรกฎาคม 2563]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง-ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อถังขยะพาสติก ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อถังขยะพาสติก ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview9
folder facebookpage
เพจองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
ผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กุดค้า
โทร : 042-180664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กุดค้า
โทร : 042-180664
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ