info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 40
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,005
เดือนที่แล้ว 8,687
ทั้งหมด 32,005

folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder คู่มือและมาตราฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง-ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563)
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโพนสูง ม.5
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านท่าช่วง ม.6
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านศรีสงคราม ม.13
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านกุดค้า ม.7
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664