info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เดือนนี้ 4,552
เดือนที่แล้ว 7,512
ทั้งหมด 44,946

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ่างตามภารกิจ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ่างตามภารกิจ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประชาสัมพันธ์การแจกถังขยะ (สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว) ระหว่างวันที่ 5 -13 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมแซมฝาย คสล.ม. 5,7,8,9,10,11,12 และ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝาย ม.5,7,8,9,10,11,12 และ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลกุดค้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝาย คสล.หมู่ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ หมู่ที่ 13 ด้งยวิธีประ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file หนังสือด่วนที่สุด ตช 0019(อด)(14)(18)/463 เรื่อง ขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664