info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เมื่อวาน 234
เดือนนี้ 4,992
เดือนที่แล้ว 8,674
ทั้งหมด 31,992

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ่างตามภารกิจ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ่างตามภารกิจ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
รายงานผลการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประชาสัมพันธ์การแจกถังขยะ (สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว) ระหว่างวันที่ 5 -13 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมแซมฝาย คสล.ม. 5,7,8,9,10,11,12 และ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝาย ม.5,7,8,9,10,11,12 และ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลกุดค้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝาย คสล.หมู่ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ หมู่ที่ 13 ด้งยวิธีประ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
หนังสือด่วนที่สุด ตช 0019(อด)(14)(18)/463 เรื่อง ขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลกุดค้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664