info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 70
เดือนนี้ 4,593
เดือนที่แล้ว 7,553
ทั้งหมด 44,987

info ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
ศูนย์ดำรงธรรม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าที่ได้รับ
รอปรับปรุง
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664