info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 32
เมื่อวาน 239
เดือนนี้ 4,997
เดือนที่แล้ว 8,679
ทั้งหมด 31,997

group กองสวัสดิการสังคม

(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นายเจษฎา สิมลี)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเจษฎา สิมลี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนิภาพัชร์ รักจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวนิภาพัชร์ รักจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวนฤมล มีไพรทูลย์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวนฤมล มีไพรทูลย์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664