info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 11
เมื่อวาน 294
เดือนนี้ 5,064
เดือนที่แล้ว 8,420
ทั้งหมด 31,089

group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม

(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวพิกุลแก้ว พันธุพาน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวพิกุลแก้ว พันธุพาน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวศศิประภา)
อวดครอง ครู คศ.1
(นางสาวศศิประภา)
อวดครอง ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
(นางสาวสินีนาฎ บุญมั่ง)
ครู
(นางสาวสินีนาฎ บุญมั่ง)
ครู
(นางพิสมัย โคกยะสุพรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิสมัย โคกยะสุพรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางละวัลย์ โคตรชุม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางละวัลย์ โคตรชุม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุภาพร ครุฑละคร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุภาพร ครุฑละคร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวบุญฑริกา บุญตาโดน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวบุญฑริกา บุญตาโดน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664