info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 22
เมื่อวาน 305
เดือนนี้ 5,075
เดือนที่แล้ว 8,431
ทั้งหมด 31,100

group กองคลัง

(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664