info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 41
เมื่อวาน 241
เดือนนี้ 5,186
เดือนที่แล้ว 8,539
ทั้งหมด 32,206

group กองช่าง

(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก)
นายช่างโยธา
(นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก)
นายช่างโยธา
(นายเจษฎา นุ่นนาแซง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายเจษฎา นุ่นนาแซง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664