info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 98
เดือนนี้ 4,621
เดือนที่แล้ว 7,581
ทั้งหมด 45,015

camera_alt กิจกรรมผลงาน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (16 มิถุนายน 2563)
ผู้โพส : admin
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร (11 มีนาคม 2563)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (10 มกราคม 2563)
ผู้โพส : admin
5 ธันวาคม 2562 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ผู้โพส : admin
18 ธันวาคม 2562 - โครงการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลงโคกห้วยงูเหลือมสาธารณประโยชน์ ตำบลทุ่งใหญ่ แปลงโคกบ้านถ้ำสาธารณประโยชน์ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ผู้โพส : admin
4 ธันวาคม 2562 - ประชุมสภาองค์การบริหารส่ววนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562
ผู้โพส : admin
27 กันนยายน 2562 - ประชุมสภาองค์การบริหารส่ววนตำบลกุดค้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562
ผู้โพส : admin
19 ธันวาคม 2562 - พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในส่วรภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664