info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 236
เดือนนี้ 4,994
เดือนที่แล้ว 8,676
ทั้งหมด 31,994

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 13 บ้านศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาด-โพนสูง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายกุดค้า-โนนหอม บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งฝน-โคกกลาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งฝน-โคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยกะเลา หมู่ีที่ 10 บ้านกุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการซ่อมเเซมฝาย คสล.หมู่ที่ 5,7,8,9,10,11,12,เเละ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed โครงการซ่อมเเซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการซ่อมเเซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 พร้อมติดตั้ง 2 ซุ้ม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 พร้อมติดตั้ง 2 ซุ้ม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง-บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝน-บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านนตาด
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง-บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จัดซื้อถังขยะ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จัดซื้อถังขยะ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมเเซม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664