ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง