ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง