ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อปรับปรุงซ่อมเเซม เทพื้น,ทำชั้นวางของ,ต่อทางเข้าอ่างน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง