ชื่อเรื่อง : ซื้อนม UHT ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด ชนิดกล่อง โรงเรียนในสังกัดในเขตอบต.กุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง