ชื่อเรื่อง : ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง