ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง