ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมเเซมฝายห้วยหิน หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้า ตำทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง